Page 9 - Kayseri Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2022)
P. 9

KISALTMALAR


                   AB  Avrupa Birliği

                 ADNKS   Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

                 BÜGEM   Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

                   CBS  Coğra Bilgi Sistemi

                 ÇATAK   Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma

                   ÇKS  Çiftçi Kayıt Sistemi

                  DSYB  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

                   FAO  Dünya Çiftçi Örgütü Birliği

                   G20  Group of 20 (Dünyanın Gelişmiş İlk 20 Ülke Ekonomisi Grubu)

                  GSMH   Gayri Sa Milli Hasıla

                  GTHB  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

                  GZFT  Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

                 İGTHM   İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

                 KKYDP   Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

                   MBT  Momentum Bilgi Transferi

                   KHK  Kanun Hükmünde Kararname

                   PEST  Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik

                  OECD  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

                   OTP  Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası

                   STK  Sivil Toplum Kuruluşları

                  TR72  Kayseri, Sivas ve Yozgat Bölgesi

                   TİM  Türkiye İhracatçılar Meclisi

                  TÜİK  Türkiye İstatistik Kurumu
                                   STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018-2022) | III
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14