Page 7 - Kayseri Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2022)
P. 7

İÇİNDEKİLERNDEKİLER
    İCİ
                 İçindekiler Listesi I               2.3.1. Kurum Analizi 43
                    Kısaltmalar III                 2.3.1.1. Tarihçe 43

                  Tablolar Listesi V              2.3.1.2. Yapı ve Görevler 45
                       Önsöz VII               2.3.1.3. Faaliyet Alanları 53

                       Sunuş IX                 2.3.1.4. Kaynaklar 54
              Strateji Planlama Ekibi XI           2.3.2. Mevzuat Analizi ve Yasal 58
                                              Yükümlülükler
                        Giriş 1
                                           2.3.3. Paydaş Analizi 58
           1. Bölüm: Strateji Geliştirme 3
                 Süreci ve Modeli                2.3.4. Üst Belgeler Analizi 60
             1.1. Strateji Geliştirme Süreci 5              2.3.5. GZFT Analizi 74

             1.2. Strateji Geliştirme Modeli 7               2.3.6. PEST Analizi 84
             2. Bölüm: Stratejik Analiz 9              2.3.7. İlçe GZFT Analizleri 95

                   2.1. Genel Bakış 11           2.3.8. Anket Değerlendirmeleri 128
            2.1.1. Dünyada Gıda Tarım ve 12           3. Bölüm: Geleceğe Bakış 133
             Hayvancılıkla İlgili Gelişmeler
                                              3.1. Değerler 134
           2.1.2. G-20 ve OECD Ülkeleri ile 13
                   Karşılaştırmalar                     3.2. İdeal 135

            2.1.3. Türkiye'nin Gıda Tarım ve 17               3.3. Ana Temalar 137
               Hayvancılık Yaklaşımları              3.4. Eksenler ve İdealler 137
            2.1.4. TR72 ve Kayseri’nin Gıda 18             3.5. Stratejik Dizilimler 138
           Tarım ve Hayvancılık Yaklaşımları
                                  4. Bölüm İzleme ve Değerlendirme 145
             2.2. Kayseri İline Genel Bakış 22
                                    5. Bölüm : Stratejik Hedefler ve 149
                2.2.1. İlin Özet Kimliği 23                 Eylem Planı
                     2.2.2. Tarihi 25                5.1. Eylem Planı 150

                  2.2.3. Coğrafyası 25           5.2. Performans Göstergeleri 170
            2.2.4. Sosyo Ekonomik Durumu 29                    Kaynakça 180

                 2.2.5. Arazi Durumu 34                      Ekler 181
             2.2.6. Tarım Alanı Özelliklileri 34              Mevzuat Analizi 182

                  2.3. Durum Analizi 43                   Proje Ekibi 190                                    STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018-2022) | I
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12