Page 11 - Kayseri Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2022)
P. 11

TABLOLAR LİSTESİ

            Tablo 1.  RACİ Matrisi İle Görev Dağılımı

            Tablo 2.  Bazı Bitkisel Ürünlerin Ekim Alanı, Üretim Miktarı ve Verim Değerleri

            Tablo 3.  Süt Sığırcılığına Ait Genel Bilgiler

            Tablo 4.  Besi Sığırcılığına Ait Genel Bilgiler

            Tablo 5.  Kayseri İli Tarımsal Örgüt Sayıları

            Tablo 6.  Kayseri İli Kuru ve Sulu Tarım Alanları

            Tablo 7.  Kayseri İlçeler Bazında Havza Destek Ürünleri

            Tablo 8.  Kayseri İline Genel Bakış

            Tablo 9.  İller Arası Rekabetçilik Endeksi 2013-2014 Verilerine Göre Kayseri

            Tablo 10. İlin Arazi Durumu

            Tablo 11. Tarım Alanlarının Dağılımı ve Üretim Miktarı

            Tablo 12. İlçelere Göre Ekiliş Alan Ayrıntılı Tablo

            Tablo 13. Kayseri İli Sebze Ürünleri Ekiliş Alanları ve Verimleri

            Tablo 14. Kayseri İli Tarla Ürünleri Ekiliş Alanları ve Verimleri

            Tablo 15. Üretim Alanlarına Göre İlçe Dağılımı

            Tablo 16. Kayseri İli Hayvancılık Durumu

            Tablo 17. İlçeler Bazında Hayvan Mevcutları

            Tablo 18. Kayseri İl Müdürlüğü 2016 Proje Deneyimi

            Tablo 19. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personel Durumu

            Tablo 20. İl Müdürlüğü Araç Durumu

            Tablo 21. İl Müdürlüğü Alet-Makina Durumu

            Tablo 22. Paydaş Analizi
                                    STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018-2022) | V
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16